Africa Classic

sponsored by Living Stone

Een mountainbiketocht doorheen prachtig Afrikaans natuurgebied ten voordele van het goede doel? Dit was een project dat Living Stone maar al te graag wou ondersteunen.

Living Stone B2B marketing agency

Duurzame ontwikkeling

Met 17 zijn ze, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen vooropstelt. Bij Living Stone zijn we er intussen met veel enthousiasme mee aan de slag gegaan.

Avontuurlijke onderneming

Als vanzelf bood zich de gelegenheid aan om een van de subdoelstellingen onder punt 17 waar te maken: goede doelen steunen. Oene-Wim Stallinga, Marketing Director  bij onze klant Nexans, kondigde namelijk aan dat hij klaar was voor een heel ander soort onderneming: mountainbiken voor het goede doel.

Nood aan hulp

Nadat Oene-Wim tijdens een zakenbezoek aan Kenia met eigen ogen had kunnen zien hoe mooi het er is, maar ook hoe moeilijk sommige bevolkingsgroepen het hebben, besloot hij niet bij de pakken te blijven zitten. Hij schreef zich in voor de Africa Classic: een ambitieuze, 400 kilometer lange mountainbike-zesdaagse omheen de Kilimanjaroberg in Tanzania.

Oene-Wim vertelt wat hem ertoe bracht aan de Africa Classic deel te nemen.

“De kraambed- en kindersterftecijfers zijn nog schrikbarend hoog in Afrika. Alleen al toegang tot schoon water kan daarin een groot verschil maken.”

Sponsorgeld verzamelen

De voorwaarde om te mogen deelnemen? Minimaal € 5.000 sponsorgeld verzamelen. Bij Living Stone lieten we die kans niet onbenut. We besloten meteen een vijfde van dat bedrag voor onze rekening te nemen.

Drie vliegen in één klap

Wat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen betreft slaan we zo drie vliegen in één klap, trouwens. Als subdoelstelling hoort goede doelen steunen dan wel onder punt 17 in het luik ‘Partnerschap’  thuis:

  • Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Door voor dit specifieke goede doel te kiezen, komt onze bijdrage meteen ook punt 3 in het luik ‘Mensen’ ten goede:

  • Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

En ook nog eens punt 10 in het luik ‘Welvaart’:

  • Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
“Het minimale sponsorbedrag verzamelen ging, mede dankzij Living Stone, verrassend snel. Iedereen toonde zich heel bereid om bij te dragen tot het welzijn van de Afrikaanse bevolking.”

Gezond en sterk Afrika

Het sponsorgeld gaat namelijk naar Amref Flying Doctors. De projecten van deze organisatie zetten zich stuk voor stuk in voor een gezond en sterk Afrika.

Ze hanteren daarbij vier focuspunten:

• Lokale zorgverleners opleiden.
• Streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
• Toegang verzekeren tot schoon water.
• Medische zorg betaalbaar en toegankelijk maken.

In Afrika zie je een grote kloof tussen rijk en arm, zowel financieel als op het vlak van voorzieningen en kennis.

Projecten bezoeken

Tijdens de fietstocht krijgt Oene-Wim trouwens te zien waar het geld zal belanden, want het parcours leidt de deelnemers ook langsheen de verschillende projecten. Elke dag houden ze halt bij een andere Amref Flying Doctors-realisatie.

Intensieve voorbereiding

In een tropisch klimaat 400 kilometer fietsen: fysiek valt dat alvast niet te onderschatten. Zeker als je toch nog een beetje van de omgeving wil genieten. Van origine was Oene-Wim nochtans niet de meest fervente fietser. Sinds april heeft hij er dan ook al heel wat training van de fietsbenen opzitten en om het nodige uithoudingsvermogen op te bouwen, nam hij inmiddels een coach onder de arm.

Enthousiaste supporters

Sportmedisch is Oene-Wim alvast goedgekeurd. Nu komt het erop aan om tot oktober aan hetzelfde tempo verder te doen, zodat hij zijn sponsorgeld dubbel en dik kan verdienen en er in het beste geval zelfs nog een schepje bovenop kan doen. Van 5 tot en met 12 oktober staan wij in elk geval aan de, zij het virtuele, zijlijn om Oene-Wim stevig aan te moedigen bij dit Afrikaanse avontuur.

Living Stone B2B marketing agency

Living Stone heeft een hart voor duurzaamheid

Living Stone onderschreef het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en we nemen de actiepunten van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dan ook ter harte. Als je het actieplan bekijkt, mag de subdoelstelling goede doelen steunen dan wel helemaal onderaan bengelen, wij maken er werk van. We houden je met plezier op de hoogte van de projecten en organisaties die we een duwtje in de rug willen geven.

Contact us