Living Stone

Supporting you on
your B2B marketing journey

 

Living Stone

Experts in B2B marketing for
the high-tech industry.

 

Make your mark sustainable

with Living Stone

 

Living Stone

your B2B marketing agency
for healthcare markets.

Living Stone B2B marketing agency

Living Stone NV is erkend dienstverlener voor ‘Advies’ in het kader van de kmo-portefeuille

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid heeft Living Stone NV recent geregistreerd als dienstverlener voor ‘Advies’ in het kader van de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer subsidies krijgt voor de aankoop van adviezen die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Elke kmo krijgt subsidies om advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Wat houdt “advies” in?

Schriftelijke raadgevingen van een geregistreerde dienstverlener die bedoeld zijn om de werking van uw onderneming te verbeteren, en gericht op de kernprocessen van uw onderneming.

Die raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

 

Welke adviezen geeft Living Stone?

Living Stone is hét B2B marketingbureau voor bedrijven in de technologie- en engineeringsector, en de gezondheidszorg. Living Stone adviseert en begeleidt organisaties die hun performantie willen verhogen door:

 • een stakeholdergerichte positionering te formuleren
 • alle stakeholders te aligneren rond hun ambities en positionering
 • klantcentrische marketingstrategieën te definiëren
 • een inhoudelijke uitgeefstrategie vast te leggen die hun ambities en positionering op een consistente manier naar buiten brengt

Living Stone biedt een one-stop-shop oplossing aan. Bij ons kunt u terecht voor adviezen en aanbevelingen omtrent alle bedrijfsprocessen binnen marketing & sales:

 • Strategy & planning
 • Branding en positionering
 • Lead generation & sales enablement
 • Monitoring & analyse


Strategy & planning

 • Marketing audits
 • Voice of customer sessions
 • Marketing strategy & planning


Branding & positionning

 • Positioning
 • Content marketing & storytelling
 • Visual identity

 


Lead generation

 • SEO / SEA
 • Inbound marketing
 • Social media marketing

 


Sales enablement

 • Showpad
 • Digital marketing
 • Marketing automation
 • Hubspot


Sales enablement

  • Sonar
  • Hubspot

 

Hoeveel subsidies kan uw bedrijf krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf:

 • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

Twee types advies komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmo-portefeuille:

 • Schriftelijk advies dat een probleem analyseert, een concreet advies geeft, een implementatieplan helpt opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Voorbeelden van subsidieerbaar advies:

 • Een social media plan opstellen
 • Een digitale-marketing plan opstellen
 • Een content-marketing plan maken
 • Een inbound-marketing plan maken
 • Een stakeholder analyse maken
 • Een Go2market analyse maken

Om subsidies te ontvangen van de kmo-portefeuille, moet de dienstverlening voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.

Uiteraard is de opzet dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw courante bedrijfsactiviteiten of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies over subsidies komt evenmin in aanmerking.

Wil u graag van gedachten wisselen over wat deze interessante steunmaatregel van de Vlaamse Overheid voor uw bedrijf kan betekenen?
Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u alle informatie over het gebruik van de kmo-portefeuille.

Living Stone NV is een erkend dienstverlener voor advies onder de kmo-portefeuille.

U vindt Living Stone in de kmo-portefeuilledatabank onder de naam Living Stone, registratienummer advies DV.A232275.
Neem contact op met Bart Verduyn op bart.verduyn@livingstone.eu of met Gunther Walravens op  gunther.walravens@livingstone.eu.